Požičovna ferratových setov


Ferraty


Zaistená cesta alebo via ferrata je cesta v náročnom horskom teréne, ktorá je vybavená istiacimi fixnými lanami, železnými stúpačkami prípadne ďalšími umelými pomôckami, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich osôb a sprístupnenie ťažšieho terénu návštevníkom, ktorí nemajú skúsenosti s náročnými horolezeckými výstupmi. Viac...

Požičovňa


Keď chcete ferraty len vyskúšať nemusíte si kupovať drahú výstroj. U nás si ju môžete za pár eur požičať.

Rezervácia

  • Rezerváciu môžete vykonať telefonicky: +421 910 958 339, e-mailom: info@naferraty.sk , alebo osobne.
  • Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie a počet kusov), spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia.
  • Každá rezervácia bude potvrdená.

Prevzatie

  • Predmet požičania si môžete prevziať osobne v mieste našej požičovne.
  • Pri osobnom prevzatí sú potrebné 2 preukazy totožnosti na spísanie Zmluvy o zapožičaní a hotovosť na zaplatenie vratnej zálohy.
  • Pri prevzatí Vám v krátkosti vysvetlíme ako výstroj správne používať.

Vrátenie

  • Predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.
  • Pri osobnom vrátení je potrebná Zmluva o zapožičaní a hotovosť na uhradenie požičovného.
  • Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha.
Výstroj Požičovné/deň Vratná záloha
Základný ferratový set (sedací úväz, prilba, tlmič pádov) 6 € 60 €
Sedací úväz 2 € 20 €
Prilba 2 € 20 €
Tlmič pádov 3 € 30 €
Detský celotelový úväz 2 € 20 €
Prsný úväz (aj s popruhom) 1 € 10 €
Odsedávačka 1 € 10 €

Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň. ● V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. ● Pri strate alebo poškodení výstroje, je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy. ● Prevádzkovateľ požičovne nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi alebo tretej osobe vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného výstroja. ● Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode!

Kontakt


Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná.

+421 910 958 339