Ferrata HZS Slovenský raj


História

Ferrata HZS v rokline Kyseľ bola pre verejnosť oficiálne otvorená 19. augusta 2016. Na výstavbe ferraty sa významnou mierou podieľali príslušníci oblastného strediska HZS Slovenský raj, ktorý v rokline osadili spolu 420 stúpačiek, 150 kotiev na lano a natiahli 380 metrov oceľového lana. Neskôr sa upravila aj spodná časť rokliny, kde boli navŕtané ďalšie stupačky a kotvy. V súčinnosti s Letkou MV SR z rokliny odviezli viac ako 2 tony starého nefunkčného zabezpečovacieho zariadenia.

Súčasnosť

Podľa Schallovej stupnice dosahuje táto ferrata obtiažnosť C – ťažká a nie je vhodná pre deti do 6 rokov. Celkovo je na ferrate 480 metrov oceľových lán, 190 lanových kotiev a 500 kovových stupačiek.
V prípade vážneho úrazu, uviaznutia, alebo akýchkoľvek zdravotných problémov sa treba obrátiť na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby 18 300.
Jednotlivé úseky ferraty sú označené tabuľami s názvom miesta a číslom, čo v prípade úrazu výrazne uľahčí lokalizáciu postihnutých. Súčasťou nového náučného chodníka Kyseľ je aj voľne prístupná časť od mostíka nad Obrovským vodopádom po Kyseľ rázcestie (sútok Malého a Veľkého Kyseľa). V spodnej časti - v trase Obrovský vodopád po smerovník „V Kyseli“ ide o obojsmerný novozrekonštruovaný chodník so stúpačkami a kovovými roštami. Vo vrchnej časti od smerovníka "V Kyseli" po "Kyseľ rázcestie" (sútok Malého a Veľkého Kyseľa) ide o jednosmerný chodník vedúci Karolínyho vodopádom (novosprístupneným) s feratovými prvkami bez povinnosti mať ferratový set a vstupenku na ferratu.
V praxi to znamená, že voľne prístupnú celú časť náučného chodníka si môžete pozrieť aj ako bežný návštevník bez ferratovej výbavy nasledovne: od Kláštoriska prídete k novému smerovníku „V Kyseli“ a odbočíte na Obrovský vodopád. Dôjdete po mostík nad Obrovským vodopádom, odkiaľ sa potom vrátite naspäť k smerovníku "V Kyseli". Odtiaľ postupujete nahor cez novoprístupný Karolínyho vodopád s ferratovými prvkamiaž po Kyseľ - rázcestie (sútok Malého a Veľkého Kyseľa).

Pokyny

1. Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set (prilba, sedák a tlmič pádov).

2. Ferrata je prístupná v období 15. jún až 31. október. Ferrata je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor. Podrobnosti o trase, výbave, zaujímavostiach, včítane prevádzkového poriadku si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch.

3. Ferrata je spoplatnená. Jednodňové vstupné je 5€, výnos bude použitý výhradne na účely ochrany prírody. Spolu so vstupenkou každý návštevník dostane podrobnú plnofarebnú skladačku o ferrate vo formáte A2, ktorá opisuje miesta ferraty, prírodné hodnoty tiesňavy a mnoho ďalších zaujímavostí o Kyseli . Skladačka je zatiaľ dostupná v slovenskej verzii, čoskoro bude k dispozícii anglická verzia.

4. Cena vstupenky nezahŕňa poistenie pre prípadný zásah Horskou záchrannou službou. V prípade, že poistenie nemáte, môžete si ho zakúpiť samostatne za cenu 1€/osobu/deň na miestach, kde sa predávajú vstupenky na ferratu.

5. Pracovníci Správy NP Slovenský raj a Stráže prírody budú pohyb návštevníkov v tiesňave Kyseľ monitorovať. Rešpektujte značenie v teréne a ich pokyny. V prípade vstupu do tiesňavy bez platného lístka, mimo povoleného obdobia alebo iného porušenia prevádzkového poriadku bude uložená pracovníkmi Správy NP Slovenský raj alebo členmi Stráže prírody bloková pokuta do výšky 66€.

Ako sa tam dostať

Samotná ferrata sa nachádza medzi rázcestiami Kyseľ, ústie a nad Kyseľom. Celá túra začína na parkovisku Čingov-Ďurkovec. Tento objekt je veľmi pekný, nachádzajú sa tu však staršie budovy, čo nepridáva na kráse, no naša cieľová stanica je predsa Ferrata Kyseľ! Pokračujeme k Čingovu popri Hornáde a k Bielemu potoku. Odtiaľ smerom k ústiu Kyseľa. Normálnym tempom by Vám táto trasa mala zabrať približne 2 hodiny.

Celá trasa Vašej túry: Čingov-Ďurkovec (parkovisko) – Čingov, centrum – Biely potok, ústie – Kyseľ, ústie – Nad Kyseľom – Kláštorisko – Kláštorská roklina, ústie – Letanovský mlyn – Tomášovský výhľad – Čingov-Ďurkovec

Mapa

Rady na záver

Aj v prípade pekného počasia treba rátať s tým, že v kaňone je mokro a navyše viaceré úseky treba prechádzať po vode, čomu treba prispôsobiť hlavne vašu obuv. V zimnom období odporúčame aj mačky a čakan. V prípade búrky, alebo dlhotrvajúcejších dažďov treba rátať s vysokou vodnou hladinou a plánovaný prechod roklinou radšej odložiť